Quần đảo nhân tạo giúp sưởi ấm thành phố

Helsinki đang xây dựng 10 đảo nhân tạo, mỗi đảo có đường kính 225 m và chứa 10 triệu m3 nước, được làm nóng bằng năng lượng sạch.

Jun 11, 2024 - 14:30
 0  2
Quần đảo nhân tạo giúp sưởi ấm thành phố
Helsinki đang xây dựng 10 đảo nhân tạo, mỗi đảo có đường kính 225 m và chứa 10 triệu m3 nước, được làm nóng bằng năng lượng sạch.