'Quy tắc 30 cm' giúp sóng Wi-Fi mạnh hơn

Người dùng nên đặt router cách thiết bị điện tử khác ít nhất 30 cm để hạn chế cản sóng Wi-Fi.

Oct 13, 2023 - 09:52
 0  15
'Quy tắc 30 cm' giúp sóng Wi-Fi mạnh hơn
Người dùng nên đặt router cách thiết bị điện tử khác ít nhất 30 cm để hạn chế cản sóng Wi-Fi.