Apple có thể mất hàng tỷ USD nếu Google thua kiện

20 tỷ USD được cho là số tiền Google đang trả Apple mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone.

Oct 13, 2023 - 09:52
 0  13
Apple có thể mất hàng tỷ USD nếu Google thua kiện
20 tỷ USD được cho là số tiền Google đang trả Apple mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone.