Huawei vượt Apple tại Trung Quốc

Ra mắt ngay trước iPhone 15, doanh số bộ ba Mate 60 tại Trung Quốc đã vượt iPhone 15, giúp Huawei vươn lên dẫn đầu.

Huawei vượt Apple tại Trung Quốc
Ra mắt ngay trước iPhone 15, doanh số bộ ba Mate 60 tại Trung Quốc đã vượt iPhone 15, giúp Huawei vươn lên dẫn đầu.