Morris Chang: 'Intel sẽ không đuổi kịp TSMC'

Nhà sáng lập TSMC Morris Chang cho rằng Intel không thể cạnh tranh vị trí dẫn đầu về công nghệ và sản xuất của TSMC.

Oct 17, 2023 - 12:02
 0  42
Morris Chang: 'Intel sẽ không đuổi kịp TSMC'
Nhà sáng lập TSMC Morris Chang cho rằng Intel không thể cạnh tranh vị trí dẫn đầu về công nghệ và sản xuất của TSMC.