Tàu nghiên cứu nổi có thể dựng đứng 90 độ trên biển

Tàu nghiên cứu FLIP, chế tạo từ năm 1962, có khả năng thay đổi tư thế từ nằm ngang sang thẳng đứng nhờ cơ chế bơm nước ấn tượng.

Jun 10, 2024 - 20:30
 0  3
Tàu nghiên cứu nổi có thể dựng đứng 90 độ trên biển
Tàu nghiên cứu FLIP, chế tạo từ năm 1962, có khả năng thay đổi tư thế từ nằm ngang sang thẳng đứng nhờ cơ chế bơm nước ấn tượng.