Cá mặt trăng 2,2 m dạt vào bờ biển Mỹ

Con cá mặt trăng thuộc phân loài chỉ sống ở vùng biển ôn đới tại Nam bán cầu mắc cạn trên bờ biển bang Oregon, thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu.

Jun 10, 2024 - 20:30
 0  2
Cá mặt trăng 2,2 m dạt vào bờ biển Mỹ
Con cá mặt trăng thuộc phân loài chỉ sống ở vùng biển ôn đới tại Nam bán cầu mắc cạn trên bờ biển bang Oregon, thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu.