Thanh Lam: 'Tôi và chồng đang ở giai đoạn ăn ý nhất'

Ca sĩ Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng cười xòa khi nghe tin cả hai "đã chia tay", cho biết chuẩn bị làm tiệc kỷ niệm bốn năm yêu.

Thanh Lam: 'Tôi và chồng đang ở giai đoạn ăn ý nhất'
Ca sĩ Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng cười xòa khi nghe tin cả hai "đã chia tay", cho biết chuẩn bị làm tiệc kỷ niệm bốn năm yêu.