Tranh 'Người hát dân ca' đấu giá hơn một triệu euro

"Người hát dân ca" - tác phẩm Nguyễn Phan Chánh vẽ 100 năm trước - được bán giá hơn một triệu euro.

Tranh 'Người hát dân ca' đấu giá hơn một triệu euro
"Người hát dân ca" - tác phẩm Nguyễn Phan Chánh vẽ 100 năm trước - được bán giá hơn một triệu euro.