ASML khó bị đánh bại thế nào

ASML được đánh giá sẽ vẫn giữ vị thế độc quyền trên thị trường máy quang khắc kể cả khi Trung Quốc chi nhiều tiền phát triển hệ thống riêng.

May 27, 2024 - 08:30
 0  3
ASML khó bị đánh bại thế nào
ASML được đánh giá sẽ vẫn giữ vị thế độc quyền trên thị trường máy quang khắc kể cả khi Trung Quốc chi nhiều tiền phát triển hệ thống riêng.