Bạn có nhận ra lỗ tròn bí ẩn này trên camera sau của iPhone

Có lẽ bạn đã liếc nhìn lỗ trên camera sau iPhone hàng nghìn lần mà chưa bao giờ suy nghĩ nhiều Nhưng đó là gì Câu trả lời rất đơn giản

Jan 16, 2023 - 15:42
Jan 17, 2023 - 11:06
 0  61
Bạn có nhận ra lỗ tròn bí ẩn này trên camera sau của iPhone
Bạn có nhận ra lỗ tròn bí ẩn này trên camera sau của iPhone

Bạn có nhận ra lỗ tròn bí ẩn này trên camera sau của iPhone?