Có cần dán kính kính cường lực cho iPhone?

Màn hình iPhone đẹp, trải nghiệm rất thích nhưng tôi có nên dán kính cường lực để đảm bảo an toàn khi dùng?

Sep 27, 2023 - 13:19
 0  18
Có cần dán kính kính cường lực cho iPhone?
Màn hình iPhone đẹp, trải nghiệm rất thích nhưng tôi có nên dán kính cường lực để đảm bảo an toàn khi dùng?