Cuộc tấn công mạng đầu tiên trên thế giới

Cách đây gần 200 năm, hai anh em Blanc đã tìm cách lợi dụng mạng lưới điện báo của chính phủ Pháp để thu lợi dựa vào thông tin giao dịch chứng khoán.

Jun 11, 2024 - 20:30
 0  3
Cuộc tấn công mạng đầu tiên trên thế giới
Cách đây gần 200 năm, hai anh em Blanc đã tìm cách lợi dụng mạng lưới điện báo của chính phủ Pháp để thu lợi dựa vào thông tin giao dịch chứng khoán.