Elon Musk chê Apple AI, định cấm nhân viên dùng iPhone

Elon Musk cho rằng việc tích hợp ChatGPT ở cấp độ hệ điều hành vi phạm an ninh nghiêm trọng và có thể sẽ cấm thiết bị Apple tại công ty.

Jun 11, 2024 - 10:30
 0  3
Elon Musk chê Apple AI, định cấm nhân viên dùng iPhone
Elon Musk cho rằng việc tích hợp ChatGPT ở cấp độ hệ điều hành vi phạm an ninh nghiêm trọng và có thể sẽ cấm thiết bị Apple tại công ty.