Elon Musk 'từng thôi miên em gái'

Cuốn tiểu sử mới tiết lộ tỷ phú Elon Musk từng học thôi miên khi còn nhỏ và đã "điều khiển" thành công em gái mình.

Sep 15, 2023 - 10:35
 0  5
Elon Musk 'từng thôi miên em gái'
Cuốn tiểu sử mới tiết lộ tỷ phú Elon Musk từng học thôi miên khi còn nhỏ và đã "điều khiển" thành công em gái mình.