Giải Sách Quốc gia mời bạn đọc bình chọn tác phẩm

Ban tổ chức giải Sách Quốc gia mời bạn đọc tham gia đề cử tác phẩm yêu thích trong lần thứ bảy tổ chức.

Giải Sách Quốc gia mời bạn đọc bình chọn tác phẩm
Ban tổ chức giải Sách Quốc gia mời bạn đọc tham gia đề cử tác phẩm yêu thích trong lần thứ bảy tổ chức.