Hậu trường Quách Tĩnh 'Anh hùng xạ điêu' cưỡi ngựa bắn tên

Diễn viên Trung Quốc Thử Sa trổ tài bắn cung trên lưng ngựa khi đóng Quách Tĩnh phim "Anh hùng xạ điêu" 2024.

Jun 11, 2024 - 16:30
 0  3
Hậu trường Quách Tĩnh 'Anh hùng xạ điêu' cưỡi ngựa bắn tên
Diễn viên Trung Quốc Thử Sa trổ tài bắn cung trên lưng ngựa khi đóng Quách Tĩnh phim "Anh hùng xạ điêu" 2024.