Trung Quốc hợp long cầu cáp treo nhịp lớn nhất thế giới

Cầu sông Trường Giang Changtai được nối liền hoàn chỉnh hôm 9/6 ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, dự kiến thông xe cuối tháng 4 năm sau.

Jun 11, 2024 - 16:30
 0  2
Trung Quốc hợp long cầu cáp treo nhịp lớn nhất thế giới
Cầu sông Trường Giang Changtai được nối liền hoàn chỉnh hôm 9/6 ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, dự kiến thông xe cuối tháng 4 năm sau.