Những mẫu iPhone được 'lên đời' iOS 18

iOS 18, được đánh giá là "bản cập nhật iOS lớn nhất", sẽ có mặt trên các phiên bản iPhone ra đời trong vòng 6 năm gần đây.

Jun 11, 2024 - 16:30
 0  3
Những mẫu iPhone được 'lên đời' iOS 18
iOS 18, được đánh giá là "bản cập nhật iOS lớn nhất", sẽ có mặt trên các phiên bản iPhone ra đời trong vòng 6 năm gần đây.