Solve for Tomorrow - ứng dụng thực tế từ sáng kiến công nghệ của học sinh

Thông qua cuộc thi Solve for Tomorrow của Samsung, nhiều ý tưởng của học sinh Việt Nam đã được hiện thực hóa và ứng dụng thực tế trong đời sống.

Solve for Tomorrow - ứng dụng thực tế từ sáng kiến công nghệ của học sinh
Thông qua cuộc thi Solve for Tomorrow của Samsung, nhiều ý tưởng của học sinh Việt Nam đã được hiện thực hóa và ứng dụng thực tế trong đời sống.