Lắp đặt cáp dưới biển sâu nhất thế giới

Công ty sản xuất và cung cấp dịch vụ lắp đặt cáp Prysmian của Italy hoàn thành lắp đặt cáp dưới biển ở độ sâu 2.150 m, một kỷ lục mới trong lĩnh vực này.

Lắp đặt cáp dưới biển sâu nhất thế giới
Công ty sản xuất và cung cấp dịch vụ lắp đặt cáp Prysmian của Italy hoàn thành lắp đặt cáp dưới biển ở độ sâu 2.150 m, một kỷ lục mới trong lĩnh vực này.