Làm phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị

"Mưa đỏ" - phim tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972 - sắp bấm máy trên phim trường 50 ha, dự kiến chiếu giữa 2025.

Làm phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị
"Mưa đỏ" - phim tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972 - sắp bấm máy trên phim trường 50 ha, dự kiến chiếu giữa 2025.