Từ kẻ lông bông đến tỷ phú giàu nhất Nhật Bản nhờ sự nghiêm khắc của cha

(Dân trí) - "Cái gì cũng phải đứng thứ nhất" - Đó là lời giáo huấn của người cha dành cho Tadashi Yanai. Sự nghiêm khắc và kỳ vọng của cha là khởi đầu cho tất cả, biến Yanai từ kẻ lông bông thành tỷ phú.

Từ kẻ lông bông đến tỷ phú giàu nhất Nhật Bản nhờ sự nghiêm khắc của cha
(Dân trí) - "Cái gì cũng phải đứng thứ nhất" - Đó là lời giáo huấn của người cha dành cho Tadashi Yanai. Sự nghiêm khắc và kỳ vọng của cha là khởi đầu cho tất cả, biến Yanai từ kẻ lông bông thành tỷ phú.