Hệ thống Vanguard chống hack siêu tiên tiến của Riot "tự hủy" ngay cuối tuần khiến game thủ "kêu trời" - ESPORT

Hệ thống Vanguard đang ghi nhận vấn đề trong hai tựa game lớn nhất của Riot.

May 26, 2024 - 19:30
 0  4
Hệ thống Vanguard chống hack siêu tiên tiến của Riot "tự hủy" ngay cuối tuần khiến game thủ "kêu trời" - ESPORT