Israel - mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn

Israel có sự hiện diện của nhiều công ty bán dẫn hàng đầu, cũng như mảnh đất màu mỡ cho hàng loạt startup thuộc lĩnh vực này.

Israel - mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn
Israel có sự hiện diện của nhiều công ty bán dẫn hàng đầu, cũng như mảnh đất màu mỡ cho hàng loạt startup thuộc lĩnh vực này.