Nhà đầu tư Trung Quốc 'vui vì bị Mỹ hạn chế bán chip'

Việc Mỹ ngày càng siết xuất khẩu chip AI được đánh giá sẽ giúp kích thích các công ty Trung Quốc tự chủ.

Nhà đầu tư Trung Quốc 'vui vì bị Mỹ hạn chế bán chip'
Việc Mỹ ngày càng siết xuất khẩu chip AI được đánh giá sẽ giúp kích thích các công ty Trung Quốc tự chủ.