LMHT: LCK nhận mưa chỉ trích vì đăng tải video vinh danh nhưng thiếu tôn trọng Gen.G - ESPORT

Mới đây cộng đồng LMHT đã không khỏi phẫn nộ khi thấy sự thiếu tôn trọng mà Riot Games và LCK dành cho Gen.G trong video vinh danh mới nhất

Jun 11, 2024 - 21:30
 0  3
LMHT: LCK nhận mưa chỉ trích vì đăng tải video vinh danh nhưng thiếu tôn trọng Gen.G - ESPORT