Một người đàn ông để bị lừa chuyển khoản 3 lần liên tiếp với số tiền 600 triệu để giúp cảnh sát tóm gọn một đường dây lừa đảo! - CÔNG NGHỆ

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã cố tình để bị lừa chuyển khoản 3 lần liên tiếp với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng. Nhờ điều này mà ông đã giúp cảnh sát tóm gọn đường dây lừa đảo với hơn 50 đối tượng.

Một người đàn ông để bị lừa chuyển khoản 3 lần liên tiếp với số tiền 600 triệu để giúp cảnh sát tóm gọn một đường dây lừa đảo! - CÔNG NGHỆ