Những sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ tại Techfest Quảng Nam

Hơn 400 gian hàng sản phẩm khởi nghiệp, OCOP tiêu biểu các tỉnh thành trưng bày tại Techfest Quảng Nam 2024.

Jun 9, 2024 - 18:30
 0  4
Những sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ tại Techfest Quảng Nam
Hơn 400 gian hàng sản phẩm khởi nghiệp, OCOP tiêu biểu các tỉnh thành trưng bày tại Techfest Quảng Nam 2024.