Theo dõi kế toán trưởng lén vào công ty chuyển 180 triệu đồng cho ai đó, kế toán viên báo cảnh sát ngay: chiêu lừa đảo 750 triệu bị vạch trần, 2 người bị bắt - CÔNG NGHỆ

Thủ đoạn lừa đảo cũ nhắm vào kế toán đã được cảnh báo nhiều nhưng vẫn nhiều người sập bẫy.

Jun 11, 2024 - 20:00
 0  3
Theo dõi kế toán trưởng lén vào công ty chuyển 180 triệu đồng cho ai đó, kế toán viên báo cảnh sát ngay: chiêu lừa đảo 750 triệu bị vạch trần, 2 người bị bắt - CÔNG NGHỆ