Ván cược sản xuất phụ kiện iPhone 15 dựa trên tin rò rỉ

Dù chưa biết chính xác hình dáng iPhone 15, nhiều công ty phụ kiện vẫn sản xuất một lượng lớn ốp lưng để kịp tung ra thị trường.

Sep 12, 2023 - 13:20
 0  2
Ván cược sản xuất phụ kiện iPhone 15 dựa trên tin rò rỉ
Dù chưa biết chính xác hình dáng iPhone 15, nhiều công ty phụ kiện vẫn sản xuất một lượng lớn ốp lưng để kịp tung ra thị trường.