Vì sao iOS 18 vừa được giới thiệu là bản cập nhật lớn nhất trong lịch sử iOS? - CÔNG NGHỆ

Apple vừa tiết iOS 18 tại WWDC 2024, phiên bản được đánh giá là “bản cập nhật lớn nhất trong lịch sử iOS”. 

Jun 11, 2024 - 19:00
 0  2
Vì sao iOS 18 vừa được giới thiệu là bản cập nhật lớn nhất trong lịch sử iOS? - CÔNG NGHỆ