41 bang Mỹ kiện Facebook

Công ty Meta đang bị 41 bang của Mỹ kiện tập thể, cho rằng mạng xã hội Facebook và Instagram tác động tiêu cực đến trẻ em.

Oct 25, 2023 - 13:13
 0  116
41 bang Mỹ kiện Facebook
Công ty Meta đang bị 41 bang của Mỹ kiện tập thể, cho rằng mạng xã hội Facebook và Instagram tác động tiêu cực đến trẻ em.