Elon Musk Doạ Sẽ Cấm Cửa Nhân Viên Sử Dụng Sản Phẩm Apple - CÔNG NGHỆ

Ông mô tả việc tích hợp OpenAI là một “vi phạm bảo mật không thể chấp nhận được” và đe dọa cấm sử dụng các thiết bị Apple tại các công ty của ông, bao gồm Tesla, SpaceX và X

Jun 11, 2024 - 18:00
 0  2
Elon Musk Doạ Sẽ Cấm Cửa Nhân Viên Sử Dụng Sản Phẩm Apple - CÔNG NGHỆ