Fan phẫn nộ vì cúp trao tặng Faker vào Đại Sảnh Danh Vọng bị hư hại: “Thật thiếu tôn trọng và đáng xấu hổ” - ESPORT

Công ty đứng sau LMHT lại một lần nữa nhận điểm “liệt” trong cung cách làm việc tắc trách, thiếu chuyên nghiệp liên quan đến T1.

Jun 11, 2024 - 17:30
 0  2
Fan phẫn nộ vì cúp trao tặng Faker vào Đại Sảnh Danh Vọng bị hư hại: “Thật thiếu tôn trọng và đáng xấu hổ” - ESPORT