'Griselda' - đời bi kịch của bà trùm ma túy

Griselda Blanco - Sofia Vergara đóng - bị chồng ngược đãi, coi như gái điếm, về sau trở thành trùm ma túy trong phim cùng tên.

Jun 11, 2024 - 18:30
 0  1
'Griselda' - đời bi kịch của bà trùm ma túy
Griselda Blanco - Sofia Vergara đóng - bị chồng ngược đãi, coi như gái điếm, về sau trở thành trùm ma túy trong phim cùng tên.