Nokia tăng sản xuất thiết bị 5G ở Việt Nam

Nokia chọn nhà máy Foxconn Bắc Giang làm nơi sản xuất thiết bị 5G đời mới nhằm phục vụ nhu cầu tại Việt Nam và thị trường quốc tế.

Jun 11, 2024 - 18:30
 0  5
Nokia tăng sản xuất thiết bị 5G ở Việt Nam
Nokia chọn nhà máy Foxconn Bắc Giang làm nơi sản xuất thiết bị 5G đời mới nhằm phục vụ nhu cầu tại Việt Nam và thị trường quốc tế.