Mô hình iPhone 15 với 9 màu

Mô hình với đầy đủ 5 màu của iPhone 15 và 4 màu của 15 Pro cho thấy Apple có xu hướng chọn tông trầm cho sản phẩm năm nay.

Sep 9, 2023 - 08:12
 0  3
Mô hình iPhone 15 với 9 màu
Mô hình với đầy đủ 5 màu của iPhone 15 và 4 màu của 15 Pro cho thấy Apple có xu hướng chọn tông trầm cho sản phẩm năm nay.