Những tính năng mới cho iPhone chạy iOS 18

Ghi âm cuộc gọi và tự tổng hợp thành nội dung văn bản, khóa ứng dụng bằng FaceID, chỉnh tông màu màn hình Home nằm trong số những tính năng nổi bật trên iOS 18.

Jun 11, 2024 - 08:30
 0  4
Những tính năng mới cho iPhone chạy iOS 18
Ghi âm cuộc gọi và tự tổng hợp thành nội dung văn bản, khóa ứng dụng bằng FaceID, chỉnh tông màu màn hình Home nằm trong số những tính năng nổi bật trên iOS 18.