Nokia thực hiện cuộc gọi thoại 3D đầu tiên thế giới

CEO của Nokia đã thực hiện cuộc gọi điện thoại đầu tiên có âm thanh sống động nhờ công nghệ 3D, thay vì đơn âm như hiện nay.

Jun 11, 2024 - 12:30
 0  3
Nokia thực hiện cuộc gọi thoại 3D đầu tiên thế giới
CEO của Nokia đã thực hiện cuộc gọi điện thoại đầu tiên có âm thanh sống động nhờ công nghệ 3D, thay vì đơn âm như hiện nay.