Tòa nhà chỉ sử dụng năng lượng bền vững

Một tổ hợp chung cư mới tên Papieri Cham nằm ở bờ hồ Zug ở Cham không thải carbon nhờ kết hợp các hệ thống năng lượng địa nhiệt, thủy điện và quang điện.

Jun 11, 2024 - 12:30
 0  2
Tòa nhà chỉ sử dụng năng lượng bền vững
Một tổ hợp chung cư mới tên Papieri Cham nằm ở bờ hồ Zug ở Cham không thải carbon nhờ kết hợp các hệ thống năng lượng địa nhiệt, thủy điện và quang điện.