Phí linh kiện iPhone 15 đắt đỏ hơn iPhone 14

Chi phí sản xuất dòng iPhone 15 được ước tính cao hơn 8-16% so với các phiên bản thuộc dòng iPhone 14.

Oct 18, 2023 - 04:20
 0  12
Phí linh kiện iPhone 15 đắt đỏ hơn iPhone 14
Chi phí sản xuất dòng iPhone 15 được ước tính cao hơn 8-16% so với các phiên bản thuộc dòng iPhone 14.