Nhân Viên Bị Kiện Hành Hung Đồng Nghiệp Vì Spoiler Manga "Oshi no Ko" Được Xóa Tội - GIẢI TRÍ

Vụ kiện kết thúc: Nhân viên được xóa tội sau khi bị cáo buộc hành hung vì tiết lộ nội dung truyện tranh.

Jun 11, 2024 - 21:30
 0  2
Nhân Viên Bị Kiện Hành Hung Đồng Nghiệp Vì Spoiler Manga "Oshi no Ko" Được Xóa Tội - GIẢI TRÍ