Var LMHT Team Liquid nhận kết đắng sau khi xạ thủ var cực mạnh với Cloud9

strongXạ thủ Yeon của Team Liquid đã có một tình huống gáy sớm và var cực mạnh với Cloud9 sau giao tranh tại hang rồng nhưng lại nhận kết đắngstrong

Feb 19, 2023 - 11:48
 0  158
Var LMHT Team Liquid nhận kết đắng sau khi xạ thủ var cực mạnh với Cloud9