iPhone 15 hạ nhiệt tại Trung Quốc

iPhone 15 không được bàn luận nhiều, trái với không khí sôi sục trên mạng xã hội Trung Quốc mỗi khi điện thoại Apple ra mắt trước đây.

Sep 17, 2023 - 07:42
 0  12
iPhone 15 hạ nhiệt tại Trung Quốc
iPhone 15 không được bàn luận nhiều, trái với không khí sôi sục trên mạng xã hội Trung Quốc mỗi khi điện thoại Apple ra mắt trước đây.