Nokia G22 ra mắt với khả năng dễ sửa chữa giá hấp dẫn

h2 classcate24hfootartidetasum ctTp tuhtshow idarticlesapo strong HMD vừa công bố Nokia G22 mẫu smartphone đặt trọng tâm chính vào khả năng sửa chữa và tính bền vững bên cạnh mức giá khá vừa phải strong h2

Feb 26, 2023 - 14:29
 0  167
Nokia G22 ra mắt với khả năng dễ sửa chữa giá hấp dẫn