FTX Nhật Bản cho phép khách hàng rút tiền bắt đầu từ tháng 2

Kế hoạch này sẽ khiến các khách hàng của FTX Nhật Bản trở thành một trong những người đầu tiên trong số những người đầu tiên trong số các sàn giao dịch tiền điện tử bị sập được lấy lại tiền của họ

Jan 7, 2023 - 11:10
Jan 6, 2023 - 12:29
 0  243
FTX Nhật Bản cho phép khách hàng rút tiền bắt đầu từ tháng 2
FTX Nhật Bản cho phép khách hàng rút tiền bắt đầu từ tháng 2

FTX Nhật Bản cho phép khách hàng rút tiền bắt đầu từ tháng 2

Khách hàng của FTX Nhật Bản sẽ có thể rút tiền của họ kể từ giữa tháng 2, công ty con của FTX Trading cho biết trong một bài đăng trên blog vào thứ Năm , khiến họ trở thành một trong những khách hàng đầu tiên nhận lại tiền từ sàn giao dịch tiền điện tử bị sập.

FTX Nhật Bản, cho biết trước đây họ có thể xác nhận với các luật sư phá sản của công ty ở Mỹ, rằng tiền của khách hàng Nhật Bản "không nên là một phần tài sản của FTX Nhật Bản do cách các tài sản này được nắm giữ và lợi ích tài sản theo luật pháp Nhật Bản."

Vào giữa tháng 1, khách hàng của FTX Nhật Bản trước tiên sẽ được hướng dẫn thiết lập tài khoản với Liquid Japan, một sàn giao dịch tiền điện tử địa phương đã được FTX mua vào đầu năm nay. Sau đó, sau khi khách hàng kiểm tra số dư của họ, việc rút tiền sẽ được thực hiện vào giữa tháng Hai, theo bài đăng.

Tuy nhiên, công ty cho biết dòng thời gian có thể thay đổi, “tùy thuộc vào tiến độ kiểm toán bảo mật bên ngoài.”

Việc rút tiền từ FTX Nhật Bản đã bị tạm dừng vào ngày 8 tháng 11 sau khi các cơ quan quản lý tài chính địa phương yêu cầu sàn giao dịch tạm dừng dịch vụ. Doanh nghiệp toàn cầu của Sam Bankman-Fried, FTX Trading Ltd., đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Hoa Kỳ ba ngày sau đó.

Nguồn CoinDesk

CryptoCloud9 - Trang thông tin tổng hợp về tiền điện tử